Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Administratorem Twoich danych jest "Euro Dom" Maciej Pasek z siedzibą w  Faściszowa 128, 32-840 Zakliczyn, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 8690006414, REGON: 850027506. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: iodo@rolety-nowysacz.pl Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście pod adresem:"Euro Dom" Maciej Pasek, ul. Nawojowska 113, 33-300 Nowy Sącz .

Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
– wykonania umowy kupna-sprzedaży bądź usługi – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, aż do czasu zakończenia umowy,
– finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego,
– prowadzenia procesów reklamacyjnych,
– obsługa zapytań przez formularz kontaktowy
– marketingu bezpośredniego – do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu,
– obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Twoich danych); posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się z punktem obsługi klienta w Nowym Sączu przy ul. Nawojowskiej 113 lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: iodo@rolety-nowysacz.pl. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez [nazwa firmy] w ramach zawieranych z Tobą umów.

 

 

Wykorzystanie plików cookies.

Strona korzysta z tzw. plików Cookies. Jeśli nie zgadzasz się z przechowywaniem informacji w cookies możesz wyłączyć obsługę cookies w swojej przegląarce.Więcej informacji o Cookies i jak je wyłączyć znajdziesz na https://ciasteczka.eu/.

Nasza strona używa cookies do następujacych celów:

- utrzymanie sesji użytkownika

- ruchu na stronie poprzez wykorzystanie narzędzi analitycznych

- zapisanie informacji o zrozumieniu informacji o przetwarzaniu danych osobowych